avalehelekontaktprindi lehtotsi lehelt

 ANNAB TEADA JA SOOVITAB:Kas Teie korter-majas tekitab probleeme korteriomanike sooja veega varustamine? Olete tuttav probleemiga, et mõnede aastate möödudes peate jälle vahetama kuulkraane maja soojaveepüstikutel. Püstikute- ja korterite lõikes on erinevad temperatuurid ja vannitubade käteräti kuivatid ei soojene ja olete sunnitud vahetama terveid torustikke. Aastas korra olete sunnitud vahetama tsirkulatsiooni pumpa soojaveesüsteemil, vähemalt kahel korral aastas olete sunnitud tellima soojusvaheti läbipesu.
 Kas see kõik pole Teile tekitanud suurt kulu ja ebamugavust? Mis või kes seda ebamugavust meile siis põhjustab? Vastus oleks lihtne, maitsev ja kvaliteetne kare tarbevesi ja selles leiduv lubi, mis tekitab katlakivi.
 

    

Kas ka Teie probleemidele on lahendus?
Lahendusi on mitu, kas paigaldada olemasolevale veesüsteemile veepehmendi või elada samalaadselt elu edasi ja tegelda eelpool mainitute probleemide lahendamisega jätkuvalt.
Meie soovitus Teile oleks vee pehmendamine veetöötlus-seadmetega. Omame selles nüüd katselisi kogemusi mitmetel objektidel. Katsetasime veetöötlusseadmeid USA firmalt Osmonics Autotrol kortermajal Savi tn. 2  Põlva linnas. Seade on nüüd töötanud objektil kaks aastat. Mis oli enne ja mis on pärast. Objektil Savi tn. 2 olukord oli 2007 aastal rohkem, kui hull. 1. Kvartalis üks kord pesti soojusvaheteid. 2. Kord aastas vahetati vana tsirkulatsiooni pump uue vastu. 3. Kahe aasta jooksul kord kuumavee püstikukraanide vahetus. 4. Pidevalt toimuv kuumavee püstikute vahetus ummistuste tõttu. Mõnedel püstikutel oli tegemist korduva vahetusega.
Kõik see oli äärmiselt ebamugav ja kallis. Pidasime nõu tellijaga OÜ Põlva Maja ja otsustasime katsetada veepehmendusseadet Osmonics Autotrol. Tulemus on siiani olnud positiivne, soojusvaheti läbipesu pole enam tarvis, tsirkulatsioonipumbad töötavad, püstikukraanid töötavad, olemasolevast torustikud on puhtad ja tsirkulatsioonid töötavad ühtlaselt. Ka need püstikud, mis olid ummistunud katlakivist on nüüd puhastunud ja töötavad.
Kahel katsetus-aastal on antud meetod näidanud ainu-õigsust ja taganud kliendile rahulolu ning arvestatava kokkuhoiu.
Kahjuks ei laeku meile sealt enam väljakutseid, SEST KÕIK ON KORRAS!
 
 
 Info: OÜ Sanbruno, Võru tn. 8, Põlva linn. Telefon 7998766 , gsm 5072378 e- mail info@sanbruno.ee , koduleht  www. sanbruno.ee
 
 
 
 

SANBRUNO OÜ

Hinnapakkumine veepehmendusseadmetele

 
Veepehmendusseade SA30-40-50-60-70P USA firmalt Osmonics Autotrol.
Süsteem koosneb kahest paralleelselt ühendatud ja töötavast veetöötlussmoodulis.
Seade arvestab tarbitud vee kogust sisseehitatud veemôôtja alusel ja hindab pidevalt oma ressurssi. Regenereerimine toimub vaid siis, kui seadet on läbinud kindel kogus etteantud karedusega vett. Regenereerimine tähendab seadme töövõime taastamist Regen. tsükkel koosneb läbipesust vastupidiselt töösuunale, ioniidi töövõime taastamisest soolalahusega, lahusejäägi väljapesemisest, soolapaagi täitmisest ja ioniidimassi kokksurumisest regenereerimistsükli lõpus. Seadmel on 7- päevane mälu, mille alusel ta arvutab keskmiselt päevas tarbitud vee hulka (tarbimiseta päevi ei arvesta) ning teeb prognoosi järgnevaks päevaks. Kui ei jätku piisavalt ressurssi, toimub seadme regenereerimine öösel kell kaks (kellaaega saab muuta). Seade ei regenereeri kunagi liiga hilja, mille tulemuseks oleks töötlemata vesi, ega ka liiga vara, mille tulemuseks oleks soola ülekulu. Seega iseloomustab mahtkontrollerit suurem efektiivsus ja väiksem soola kulu. Eriti efektiivne on mahtkontrolleri kasutamine tarbijatel, kelle veetarve on ebaregulaarne. Seade programmeeritakse vastavalt objekti vee karedusele. Andmed säilivad mälus ka voolukatkestuse ajal. Elektrit tarbib seade läbi adaptori, mis alandab pinge 12- le voldile. Pidevalt käib elektronkell, regenereerimiseks lülitub sisse elektrimootor ( võimsusega 5W), mis ajab ringi klappe avavat ja sulgevat nukkvôlli. Elektri puudumisel saab regenereerimist läbi viia käsitsi, keerates nukkvõlli edasi vastavalt seadme passis olevatele juhistele. Kliendi ainus mure on jälgida, et sool soolapaagis otsa ei lôppeks.
Veepehmendusseade SA30P, mis sisaldab spetsiaalset joogi – ja tarbevee pehmendamiseks ettenähtud kationiit-filtermaterjali.
 
Tehniline kirjeldus
Parameeter
Tehniline
Ühik
Tootlikkus
1.2+1.2
m³/h
Süsteemi ressurss kahe reg. tsükli vahel
10
m³
Ühendused: sisenev/välju/kanal
1 / 1 / ½
Elekter
220 – 12
V
Soola kulu regenereerimisele
6
Kg
 
Veepehmendusseade SA30P hind: 23 200.-
Paigaldusmaterjalid:                             2 400.-
Paigaldustööd:                                       4 500.-
Kulumaterjal, sool 10 kotti:                 1 550.-
                                  KOKKU:                31 650.-
lisandub käibemaks 20% -                  6 330.-
                           KÕIK KOKKU:             37 980.- EEK.
 
 
 
2.Veepehmendusseade SA40P – majale kuni 60 korterit
Tehniline kirjeldus
Parameeter
Tehniline
Ühik
Tootlikkus
1.6+1.6
m³/h
Süsteemi ressurss kahe reg. tsükli vahel
13
m³
Ühendused: sisenev/välju/kanal
1 / 1 / ½
Elekter
220 – 12
V
Soola kulu regenereerimisele
8
Kg
Veepehmendusseade SA40P hind: 24 900.- EEK,lisandub käibemaks
Paigaldus, ja kulumaterjalid- 8450.- EEK, lisandub käibemaks.
 
3.Veepehmendusseade SA50P- majale kuni 75 korterit.
Tehniline kirjeldus
Parameeter
Tehniline
Ühik
Tootlikkus
2+2
m³/h
Süsteemi ressurss kahe reg. tsükli vahel
17
m³
Ühendused: sisenev/välju/kanal
1 / 1 / ½
Elekter
220 – 12
V
Soola kulu regenereerimisele
10
Kg
Veepehmendusseade SA50P hind: 31 900.- EEK,lisandub käibemaks
Paigaldus, ja kulumaterjalid- 8450.- EEK, lisandub käibemaks.
 
4.Veepehmendusseade SA70P- majale kuni 90 korterit.
Tehniline kirjeldus
Parameeter
Tehniline
Ühik
Tootlikkus
2.8+2.8
m³/h
Süsteemi ressurss kahe reg. tsükli vahel
23
m³
Ühendused: sisenev/välju/kanal
1 / 1 / ½
Elekter
220 – 12
V
Soola kulu regenereerimisele
14
Kg
Veepehmendusseade SA70P hind: 33 900.- EEK,lisandub käibemaks
Paigaldus, ja kulumaterjalid- 8450.- EEK, lisandub käibemaks.
Tagame Teile ka hilisema tehnilise toe, Teie soovil võime ka pakkuda hoolduslepingut. Kulumaterjali olemasolu meie laos on garanteeritud.

 

üles
Sanbruno OƜ * Vƕru tn. 8 PƵlva * tel. 79 98766