avalehelekontaktprindi lehtotsi lehelt

        Osaühing Sanbruno kvaliteedi, keskkonna ja töötervishoiu tagamise poliitika.

 

 

  • Tagada meie klientide rahulolu, püüda saavutada kliendile parima kvaliteedi aja ja hinna suhe.
  • Arendada jätkuvalt ettevõtet, panustada pidevalt juhtimissüsteemi protsesside parendamisse, tõsta süsteemi tõhusust.
  • Kvaliteedi tagamine läbi parima hinna ja läbimõeldud töökorralduse teel.
  • Arvestame oma tegevuses selle mõju ümbritsevale keskkonnale, et hoida ära saastamist. Ressursside ja materjalide korduvkasutamine,   jäätmete nõutekohane käitlemine. Töötajate regulaarne keskkonnaalane koolitamine 
  • Vähendame tööohutuse riske meie töös, et ära hoida töötajate vigastusi ja põdurust.
  • Juhindume oma tegevuses Eesti Vabariigis kehtivatest keskkona,töötervishoiu- ja muudest kehtivatest seadustest

 

          Rau Lepasson

          Sanbruno OÜ

          juhataja

les
Sanbruno OÜ * VÕru tn. 8 Põlva * tel. 79 98766